Toelichting

G

Kwaliteit

De ZPG heeft verschillende gesprekken gevoerd met particuliere grondeigenaren gericht op de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke verbindingen aan provinciale doelen. Dat heeft verschillende kansen voor concrete projecten opgeleverd die volgend jaar nader verkend en uitgewerkt zullen worden.