Toelichting

G

Kwaliteit

Gelet op de landelijke subsidiemogelijkheden voor landbouw, zijn er dit jaar geen nieuwe subsidies verleend. De verwachting is dat dit in 2022 weer wordt opgepakt. 

In juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst Grenspark Groot Saeftinghe door de partners ondertekend.  Verschillende projecten, zoals de regiodeal 'Zeeuwen zelf aan Zet' en Vernieuwing Landbouw, zijn in uitvoering. 

In de Zwinstreek zijn de eerste stappen gezet voor een plan van aanpak om genomineerd te worden voor het Landschapspark Zwinstreek. 

De regionale impuls gemeente Sluis is met de feestelijke opening van het Dorpshuis afgerond in augustus 2021. 

Voor de regionale impuls gemeente Hulst is verder gewerkt aan de voorbereiding voor de aanvragen van de laatste projecten.