Toelichting

O

Kwaliteit

De boerderijnregisseur is ingesteld om eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen te ondersteunen.  De regisseur heeft zijn werkzaamheden voortgezet in 2021.  Het project loopt tot najaar 2022.