• Uitvoering even aan de aandachtsgebieden. In 2021 zijn 4 aandachtsgebieden in uitvoering in vervolg op de gestarte activiteiten en uitwerkingen uit voorgaande jaren. Hiervoor worden o.a. middelen uit de 1e regio deal benut.;
  • Het stimuleren van ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector door de inzet en begeleiding van Economische Impuls Zeeland, in een samenhangende en daadkrachtige aanpak in samenwerking met onze toeristische partners, bestaande uit:
  1. Inspiratie op het gebied van technologie, bedrijf en omgeving, verduurzaming en bedrijfsvoering;
  2. Ondersteuning van ondernemers bij innovatie en kwaliteitsverbetering door middel van vouchers en expertmeetings;
  3. Financiering voor ondernemers in de verblijfsrecreatie met plannen voor de toekomstbestendigheid van bedrijven.Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn ontwikkelingen/is voortgang in een aantal aandachtsgebieden waaronder Nieuwvliet-Bad, Domburg Nehalennia, Banjaard slufter en Oranjezon.  Het traject voor de aandachtsgebieden uit de Zeeuwse Kustvisie betreft lopende trajecten die pas in 2023 effectief moeten zijn afgerond.

Het stimuleren, begeleiden en inspireren van ondernemers heeft in 2021 plaatsgevonden door middel van de uitvoering van expertmeetings, vouchertrajecten, het Fonds Verblijfsrecreatie en deelname met ondernemerspilots binnen Europese projecten.