- We werken in samenwerking met ZB/Planbureau en in afstemming met het economische domein aan een monitor Brede Welvaart. Hiermee zijn overheidsinspanningen en de impact op leefbaarheid en ook economische performance te meten.
- De Staat van Zeeland die in 2021 wordt uitgevoerd door het Zeeuwse Planbureau, legt hiervoor een belangrijke basis.Toelichting

G

Kwaliteit

In de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht.  Aan de hand  van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld  van de staat en ontwikkeling van de regionale  samenleving, waaronder de Zeeuwse.  Deze monitor krijgt  jaarlijks een update.  Het onderzoek Leven in Zeeland 2021  (voorheen Staat van Zeeland),  dat eens in de 4 jaar plaatsvindt,  heeft deze regionale Monitor Brede Welvaart als basis en voert met een uitgebreide vragenlijst onder de Zeeuwse bevolking  hierop een verdiepingsslag.   Leven in Zeeland 2021 is inmiddels afgerond en wordt  in maart 2022 door het HZ-Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (voorheen Planbureau) formeel opgeleverd.