Toelichting

G

Kwaliteit

zie ook Zichtbaar Zeeland

Er is gewerkt aan het arbeidsmarktvraagstuk in Zeeland; onderdeel hiervan is het aantrekken van mensen van buiten Zeeland (marketing). Dit onderdeel is meegenomen in de gehele marketing aanpak (Zichtbaar Zeeland). De beoogde marketingorganisatie is inmiddels binnen de provincie opgezet en er vinden diverse activiteiten in dit kader plaats.