Niet aan de orde in 2021. In GO ZWD van 13 juli 2020 is deze lijn bevestigd en is besloten om de realisatie van de alternatieve zoetwatermaatregelen géén onderdeel uit te laten maken van het bod/aanvraag Deltafonds voor periode 2022-2027.Toelichting

R

Kwaliteit

Niet aan de orde geweest in 2021. Het Rijk heeft eind 2019 besloten om voor 2032 geen besluit te nemen over het zout maken van het VZM. Dit betekent dat er voorlopig geen urgentie is om alternatieve zoet water maatregelen tbv VZM te treffen.

Daarmee kan deze actie komen te vervallen.