Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is er in interprovinciaal verband verder gewerkt aan de vormgeving van het toezicht. Ter uitvoering van het actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht zijn verschillende interprovinciale werkgroepen ingericht en gezamenlijk aan de slag. De eerste resultaten daarvan verwerken wij in 2022 in een nieuw Zeeuws beleidskader voor het interbestuurlijk toezicht. Het Beleidskader is een vertrekpunt voor het transparanter, uniformer en risicogerichter vormgeven van het interbestuurlijk toezicht in Zeeland