Er wordt onderzoek gedaan naar locaties en ontwikkelmogelijkheden van elektrolysers in Zeeland.Toelichting

G

Kwaliteit

In augustus 2021 is door Provincie Zeeland een studie gestart m.b.t. de systeemintegratie van een GW-elektrolyzer in het Sloegebied. Deze studie wordt gefinancierd uit het Compensatiepakket Marinierskazerne en wordt uitgevoerd in samenwerking met Smart Delta Resources (SDR) en verschillende partners van SDR. Deze studie focust zich op de technische benodigdheden, vergunningen (milieu en veiligheid) en het economisch perspectief (de business case) en wordt naar verwachting in februari 2022 afgerond.