Om de verkeersveiligheid te vergroten willen we werkgevers betrekken bij onze inspanningen. Werkgevers hebben immers een verantwoordelijkheid richting hun werknemers. Daarnaast hebben zij rechtstreeks contact met een belangrijke doelgroep, de zakelijke verkeersdeelnemers. In Zeeland willen we het landelijke MONO zakelijk, verbreden naar een Zeeuwse werkgeversaanpak die binnen alle thema's (en niet alleen Afleiding) kan worden ingezet. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt dat in 2021 moet leiden tot een concreet projectplan op basis waarvan in hetzelfde jaar pilots kunnen worden uitgevoerd. Toelichting

G

Kwaliteit

Om de verkeersveiligheid te vergroten willen we werkgevers betrekken bij onze inspanningen. Werkgevers hebben immers een verantwoordelijkheid richting hun werknemers. Daarnaast hebben zij rechtstreeks contact met een belangrijke doelgroep, de zakelijke verkeersdeelnemers. In Zeeland willen we het landelijke MONO zakelijk, verbreden naar een Zeeuwse werkgeversaanpak die binnen alle thema's (en niet alleen Afleiding) kan worden ingezet. Hiertoe maken we onder andere gebruik van de website en nieuwsbrief van Zeeland Zakelijk waar we items over verkeersveiligheid plaatsen.
Eén van de acties, de aanwezigheid van het ROVZ op de Zeeuwse Contacta, kon vanwege de corona maatregelen helaas niet doorgaan. De MONO Helden actie was daarentegen een groot succes. Sinds september was er steeds een bedrijf MONO Held. Deze helden zijn ambassadeurs voor onze bedrijvenaanpak.