In 2020 was er een Europese aanbesteding voor de projectleider voor verkeerseducatie. De nieuwe projectleider krijgt in ieder geval de opdracht om het aantal bij ZVL aangesloten scholen te doen stijgen met vijf per jaar (naast de zestien scholen die al in het traject zitten). In Zeeland krijgt verkeerseducatie een hoge prioriteit. We gaan daarbij uit van continue onderwijs tot de jongeren volwassen zijn. Op de basisschool moet daarom een stevige basis worden gelegd. ZVL garandeert een zeker niveau van verkeerseducatie. De nieuwe projectleider zal de komende jaren de contacten met scholen die niet zijn aangesloten bij ZVL, intensiveren.Toelichting

G

Kwaliteit

Ondanks de maatregelen in het kader van de corona pandemie is er veel contact geweest met basisscholen en gemeenten om het Zeeuwsverkeersveiligheidslabel (ZVL) onder de aandacht te brengen en het gemeentelijke werken te stimuleren. Er zijn in 2021 drie scholen bijgekomen met het label. Inmiddels zijn twee gemeenten bezig met het gemeentelijk werken. In vijf gemeenten was er een startbijeenkomst gepland die door de corona maatregelen niet is doorgegaan en in vier gemeenten is afgesproken om een startbijeenkomst te plannen in het eerste kwart van 2022.
Het schooljaar 2020/2021is hectisch verlopen en die van 2021/2022 is hectisch begonnen. Verkeerseducatie heeft, begrijpelijk, niet de grootste prioriteit. Desondanks zijn er veel activiteiten georganiseerd.  Er waren remwegdemo's en skateclinics, De campagne actie MONO scoort werd op verschillende lagere scholen gehouden. Daarnaast deden zeer veel scholen mee aan de kleurplaatwedstrijd. In de gemeente Borsele deden bijna elf basisscholen mee aan het 100% Verkeersveilig event. In Zeeland deden ook tweeënzeventig scholen mee aan het VVN praktisch verkeersexamen.  In 2021 is gestart met verkeerseducatie aan peuters en kleuters middels de activiteit Jongleren. We gaan hiermee in 2022 door.