Toelichting

G

Kwaliteit

Afgelopen jaar is er voor bijna 5 miljoen euro aan SKNL-subsidie verstrekt. Een mooie stap richting de afronding van het Natuurnetwerk Zeeland. Ruim 76 ha landbouwgrond zal worden omgevormd (en ingericht) naar natuur.