Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de toezichtsbijdrage ingevoerd voor de natuurgebieden die opengesteld en beleefbaar zijn. Uit de ‘pilot toezicht in natuurgebieden’ is gebleken dat de toezichtsbijdrage ook nodig is voor gebieden onder de SNL die zijn afgesloten (dit betreft in de pilot categorie 3). In de beleidsregels van het Natuurbeheerplan stellen GS nadere regels hierover vast.  Vanaf 2022 kunnen beheerders bij nieuwe aanvragen de toezichtsbijdrage voor afgesloten gebieden aanvragen.