Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is gestart met het schrijven van een nieuwe participatieverordening. Deze participatieverordening vervangt de huidige ‘Inspraakverordening Zeeland 2010’'. Het uitdaagrecht wordt toegevoegd aan deze nieuwe verordening. Vanaf eind 2021 lopen er een aantal trajecten die betrekking hebben op participatiebeleid. Dit vraagt om een goede afstemming en kan in 2022 nog leiden tot een aanpassing van deze verordening. De planning is om de nieuwe participatieverordening in de tweede helft van 2022 aan Provinciale Staten voor besluitvorming aan te bieden.