Toelichting

G

Kwaliteit

Als onderdeel van de overkoepelende website Zeeland Visit (zeeland.com) voor promotie en marketing van Zeeland, is www.natuurinzeeland.nl opgenomen. Hier is op een centrale plek informatie van de betrokken natuurorganisaties  te vinden over natuurgebieden en activiteiten en bezienswaardigheden in relatie tot natuurbeleving in Zeeland. 
Verder wordt via de social media kanalen (websites, facebook, twitter etc.) van de afzonderlijke natuurorganisaties aandacht besteed aan natuurbeleving.