Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is subsidie verleent aan diverse organisaties, waaronder het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) in het kader van het terugdringen van zwerfafval in onze provincie. 
Zo heeft het NPO  in samenwerking met natuur- en milieueducatiecentrum De Bevelanden doe-tassen ontwikkeld met daarin materialen om zwerfafval op te ruimen en te leren over van nature voorkomende planten en dieren in en rond de Oosterschelde en zaken die niet in de natuur thuishoren. Op een laagdrempelige manier worden inwoners en bezoekers van Zeeland benaderd en gestimuleerd om bij te dragen aan een betere leefomgeving. 

Verder wordt sinds 2021 via de ondersteuning van het Actieplan groene vrijwilligers ingezet op het betrekken van vrijwilligers bij onderhoud, bescherming, monitoring en beleving van natuur en landschap in Zeeland.