Zeeuwse innovatieve projecten gericht op CO2-emissiereductie (49% in 2030 en 95% in 2050) kunnen een financiële bijdrage krijgen. De lead lijst is gevuld met startprojecten uit de RES waaronder het onderzoek naar de mogelijke toepassing van aquathermie in Zierikzee.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 hebben 10 projecten een financiële bijdrage van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen gekregen. Dit zijn o.a. het Energielandschap Reimerswaal en het Loket Zon op Dak. Er is nog voldoende budget beschikbaar voor de komende jaren.