We evalueren Jong leren eten en Gezond in Zeeland in afstemming met de netwerkpartners.Toelichting

G

Kwaliteit

In de voorjaarsnota is een besparing van structureel € 51.000,- doorgevoerd,. Uit de evaluatie blijkt de behoefte aan meer focus en meer aandacht voor de jeugd. IVN en SportZeeland zijn gevraagd hiervoor een voorstel te maken.