Toelichting

G

Kwaliteit

De Provincie heeft samen met de partners van het samenwerkingsverband "De Zeeuwse Natuur" invulling gegeven aan acties uit de Brandingsstrategie. Er zijn publiekscampagnes opgezet om bewoners en bezoekers van Zeeland optimaal te laten genieten van het moois wat de Zeeuwse natuur te bieden heeft. Vooral nu, met Corona, de mogelijkheden voor buitenlandse reizen minder waren, bleek de behoeft om in eigen land en de eigen leefomgeving te recreëren groot. Het totaal aan bezoekmogelijkheden van de Zeeuwse natuur is ontsloten via de website www.natuurinzeeland.nl.