Met het Waterschap Scheldestromen worden de aanpassingen aan de getijdenduiker doorgevoerd.Toelichting

O

Kwaliteit

Het Waterschap, als eigenaar van de getijdenduiker, is in gesprek met de aannemer om afspraken te maken over de aanpassingen aan de getijdenduiker. Dit proces bestaat uit twee stappen, het waterschap heeft voor de eerste stap eind 2021, begin 2022 afspraken gemaakt met de aannemer. De eerste stap betreft het op contactniveau brengen van de getijdenduiker.

Over de tweede stap wordt door de betrokken aannemers en het Waterschap Scheldestromen nog overleg gevoerd. De tweede stap betreft het op niveau brengen van de getijdenduiker zodat deze voldoet aan de nieuwe waterveiligheidseisen en de ecologische randvoorwaarden .