Met de uitreiking van de Four Freedom Awards benadrukken we het belang van de onderliggende waarden in onze samenleving. Het gesprek over waarden willen we als provincie samen met netwerkpartners ook door het jaar heen verder invullen. We stellen daarvoor een uitvoeringsprogramma vast. De rol van de Provincie is stimulerend, netwerkverbindend en financieel ondersteunend. We kiezen voor een geleidelijke opbouw van activiteiten en de bijbehorende groei van het netwerk.Toelichting

G

Kwaliteit

Het doel van het uitvoeringsprogramma 'Four Freedoms door het jaar heen' is  het bewustzijn in de samenleving met betrekking tot het gedachtegoed en nalatenschap van Franklin D. Roosevelt en de Vier Vrijheden bevorderen. Onder meer door aansprekende activiteiten te organiseren om thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij de Vier Vrijheden te stimuleren. In 2021 zijn deze acties behaald. Ondanks corona kan teruggekeken worden op een succesvol jaarprogramma. Als gevolg van de coronamaatregelen konden niet alle activiteiten op de gebruikelijke  manier doorgaan maar werd voor een aangepaste alternatieve invulling gekozen, zoals het 'digitale' Bevrijdingsfestival en de digitale Van Randwijklezing. Het aantal kijkers/deelnemers aan deze versie was boven verwachting hoog.
Het netwerk 'Four Freedoms door het jaar heen' is in 2021 uitgebreid met nieuwe netwerkpartners; het Anti Discriminatie Bureau (ADB) Zeeland en het Etty Hillesum Huis in Middelburg.