De meeste bus en buurtbuslijnen kennen het grootste gedeelte van de dag weinig reizigers. Dit systeem is daarmee niet zonder extra middelen duurzaam in stand te houden. Daarom testen we met nieuwe mobiliteitsconcepten die reizigers een comfortabele reis kunnen bieden tegen betaalbare kosten voor de reiziger en de overheid. Door verschillende pilots te helpen opstarten kunnen we leren wat werkt en wat niet, maar ook hoe de reiziger hier tegenover staat en hoe we andere partijen kunnen betrekken om een bijdrage te leveren aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Succesvolle pilots zetten we door en kunnen in een nieuwe concessie mogelijk een vervanger kunnen zijn van de bus. Concreet betekent dit:

- uitvoering en evaluatie pilot ontmoetingsbus Reimerswaal

- voorbereiding van minimaal 1 pilot met autonoom vervoer op een specifiek wegtraject

- test met autonoom varende veerpont (indien verkenning succesvol)

- Ontwikkelen living lab slimme mobiliteit als onderdeel compensatiepakket marinierskazerne ("Wind in de zeilen").

 Toelichting

G

Kwaliteit

Diverse pilots zijn voorbereid en stapsgewijs is voortgang geboekt. Onderstaand een korte reflectie op de diverse pilots:

> Ontmoetingsbus: Stakeholders hebben in goede samenwerking voorbereidende stappen gezet. Echter, door corona kon de buurtbus lange tijd niet rijden en liep het reizigersaantal terug. Echter, de pilot staat in de startblokken voor uitvoering in 2022.

> Voorbereidingen voor een proef met autonoom vervoer zijn in volle gang, vergt veel afstemming met krachten bundel CAV (Connected automated Vehicles) en gaat in een langzamer tempo in 2022 wordt gestart met een onderzoek naar de rol van autonoom vervoer (personen) voor Zeeland en van Zeeland.

> In november van 2021 is de pilot met zelfvarende boot van start gegaan met een breed consortium met o.a. Damen, HZ university of applied sciences, TU delft, captain AI, gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland word de komende 2 jaar gewerkt aan een elektrisch volledig zelfvarende boor in de haven van Vlissingen. Project heet F.A.S.T. Fieldlab Autonomous Sailing Technoligy.

> De ontwikkeling van het living lab is in volle gang. De eerste projecten zijn in 2021 van start gegaan: Onderzoek naar haalbaarheid superslim solarlaadplein met slimme deelauto’s, Ridesharing en cycling project met gemeente Tholen en Toogethr. Daarnaast zijn flinke stappen gezet op het gebied van MaaS in Zeeland. De basis is gelegd voor het aansluiting van een groot deel van de beschikbare deelfietsen, deel e-bikes, WSF, Connexxion, Taxi’s rondom station Vlissingen. Er wordt in 2022 verder gewerkt aan verder uitbouwen van het aantal pilot projecten in Zeeland