Gedeelde mobiliteit biedt reizigers de mogelijkheid om zonder het bezit van een fiets, scooter of auto, toch mobiel te zijn en alleen voor mobiliteit te betalen als de reiziger hier behoefte aan heeft. Via Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland hebben we ons als doel gesteld om 2000 elektrische deelauto's in Zeeland beschikbaar te hebben voor 2030. Via verschillende projecten in kleine kernen, bij hubs en bedrijventerreinen wordt het aantal deelauto's steeds groter. Ook faciliteren we deelfietsprojecten, waarmee scholieren, studenten, forenzen en toeristen kunnen reizen van een mobiliteitsknooppunt naar een voorziening op fietsafstand.  Concreet stellen we ons als doel dat eind 2021 minimaal tien nieuwe deelauto locaties zijn ontwikkeld, met in totaal minimaal 30 deelauto's en de uitbreiding van deelfietsen van Middelburg naar Vlissingen. Toelichting

O

Kwaliteit

Er zijn in 2021 vele intenties geweest voor extra elektrische deelauto’s, helaas is het aantal door het meer en meer thuiswerken door coronamaatregelen in een ander flexibeler licht komen staan en veel organisaties die de deelauto’s gebruikte of een extra locatie in gebruik zouden nemen hebben het gebruik on hold gezet. Dat geldt ook voor de realisatie van nieuwe locaties. Daarom zijn er minder locaties bijgekomen en is het totaal aantal deelauto’s blijven steken onder de 20 stuks.

De deelfietsen in Middelburg zijn uitgebreid naar Vlissingen en er is nu een mooi netwerk van deelfietsen beschikbaar in Middelburg en Vlissingen wat goed gebruikt wordt. Ook is er bij Transferium Renesse een deelfietsnetwerkje gemaakt van Transferium naar het strand. Totaal zijn er nu bijna 80 deelfietsen beschikbaar in Zeeland.

In Zeeuws Vlaanderen is er een e-deelfietsen netwerk gerealiseerd van Breskens naar Sluis ism met de Zeeuwse coöperatie van fietsverhuurders en de toeristische sector en de provincie Zeeland.