Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is een start gemaakt met de evaluatie van het ganzen- en schadetegemoetkomingsbeleid. Schadecijfers en tellingen zijn opgevraagd en geanalyseerd. Daarnaast zijn er interviews gehouden met stakeholders. In de eerste helft van 2022 zal de eindrapportage verschijnen.