- de invoering van 11 ZE-bussen conform het verbeterplan van Connexxion;
- het strekken van kernnet- en scholierenlijnen, zodat reizigers directer en sneller van herkomst naar bestemming kunnen reizen;
- de introductie van accountbased ticketing als nieuwe abonnementsvorm voor o.a. scholieren.Toelichting

O

Kwaliteit

- GS hebben, vooruitlopend op de nieuwe concessie, besloten niet 11 maar 1 ZE-bus in te voeren en hier eerst ervaring mee op te doen.

- De mogelijkheden tot het strekken van kernnet- en scholierenlijnen zijn onderzocht. De lijnen met voorheen een route over de kaaien in Middelburg zijn in noordelijke richting gestrekt.  Onderzocht wordt nog of de route door Serooskerke kan worden gestrekt door het creëren van een halte aan de N57.

- Accountbased ticketing is per 1 mei 2021 ingevoerd (Zeeland Voordeel).