We maken prestatieafspraken over de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Dockwize: Your Innovation Hub 2020 - 2023". Hoofddoel is structuurversterking  door het aanjagen van innovatie, groei en innovatie.Toelichting

G

Kwaliteit

De prestatieafspraken hingen samen met de speerpunten uit het Meerjarenplan 2021 - 2024.
Ook in 2021 is Dockwize in staat geweest om de diverse programma’s aan te bieden,  dan wel fysiek of  digitaal . 
Voorbeeld van een succesvol programma naast de gehouden kickstart- en accelerator programma's is SOS Dockwize, dat snel na de eerste lockdown en noodmaatregelen is opgezet en een vervolg heeft gekregen met het weerbaarheidsprogramma. Ook zijn er succesvol diverse challenges begeleid, zoals de Yara challenges, het BioVoice programma en de non-entry challenge voor inspecties en werkzaamheden in besloten ruimtes. Tevens heeft er een Studenten Bootcamp plaats gevonden, waar meer dan 180 studenten van de HZ University of Applied Sciences vier dagen lang aan de slag zijn gegaan met ideeën voor hun bedrijf.
Nieuw bij Dockwize is het intrapreneurship programma, waarin collega’s actief op zoek gaan naar innovatieve ideeën binnen de organisatie en deze naar de volgende fase brengen. Ook is in 2021 een start gemaakt met het 2-jarig Groeiprogramma van Dockwize, bestaande uit twaalf tweedaagse sessies en tussentijdse intensieve begeleiding met de ervaringen van succesvolle Zeeuwse ambassadeurs en groeicoaches.
Woensdag 14 april is op de Kenniswerf  ontwikkel-, test- en demolocatie KAAP geopend. Kaap biedt bedrijven in heel Zeeland de mogelijkheid om in samenwerking met het onderwijs en overheid nieuwe producten en innovaties te kunnen testen en demonstreren.