Het succes van de nieuwe Zeeuwse marketingorganisatie hangt sterk af van de digitale prestaties. In de afgelopen jaren heeft de Provincie Zeeland geïnvesteerd in een platform voor regiomarketing (o.a. website www.zeelandlandinzee.nl). Door dit platform te combineren met  toeristische informatie van  VVV Zeeland wordt een sterk digitaal instrument gecreëerd voor de Zeeuwse regiomarketing. De nieuwe marketingorganisatie gaat gebruik maken van dit digitale platform. Toelichting

G

Kwaliteit

Begin 2021 is de samenvoeging afgerond van www.vvvzeeland.nl en www.zeelandlandinzee.nl tot het nieuwe platform www.zeeland.com. Dit platform vormt een solide en toekomstbestendige basis voor de integrale regiomarketing voor zowel toerisme als wonen/werken/studeren.  In 2021 is tevens een Europees aanbestedingstraject doorlopen voor een nieuw dienstverleningscontract voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het digitale platform.