Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 nam provincie Zeeland niet alleen deel, maar droeg voor het eerste jaar ook financieel bij aan Economisch Netwerk Zuid (ENZuid). Met de steun van ENZuid aan het traject “Groene chemie, duurzame economie” is een aanvraag voor het nationaal Groeifonds voor vergroening van de chemie voorbereid. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor een Zuid-Nederlands breed traject op Circulaire economie, met de focus op circulair bouwen.