Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de samenwerking met Taskforce-RIEC verder voortgezet, onder meer op het terrein van Bibob onderzoeken, de ingezette Bibob APK voor gemeenten, de weerbaarheid van het Zeeuws havengebied en een Zeeuwse norm voor een weerbare overheid. Op deze en andere terreinen werken de provincie en Taskforce-RIEC nauw samen.