De stuurgroep komt per kwartaal bijeen om de toezichtrol uit te oefenen en te zorgen dat na vaststelling van de kwartaalrapportages financiën beschikbaar komen voor de sanering.Toelichting

G

Kwaliteit

De drie financierende partijen hebben op 8 april 2021 geconstateerd dat de sanering is afgerond, en het terrein is gesaneerd conform de Samenwerkingsovereenkomst. De partijen hebben  daarom besloten de Samenweringsovereenkomst te beëindigen.  Daarmee is ook de stuurgroep komen te vervallen.