De Provincie Zeeland ondersteunt het Kennis & Innovatie-netwerk Zeeland Connect (triple Helix samenwerkingsverband). In het najaar van 2019 is het meerjarenprogramma 2020-2023 van Zeeland Connect door de stuurgroep van Zeeland Connect vastgesteld.

Daarin worden vier innovatielijnen ontwikkeld, te weten:
• Netwerken en verbindingen
• Zero emissie logistiek
• Digitalisering & Robotisering
• Autonoom transport

In de rest van 2020 en in 2021 wordt sterk ingezet op de implementatie van de digitale vrachtbrief. Bedrijven worden door de partners van Zeeland Connect ondersteund bij de implementatie van een digitale vrachtbrief. Diverse webinars en/of seminars worden georganiseerd. Daarnaast wordt een actieprogramma “digitalisering” door Zeeland Connect ontwikkeld. Dit actieprogramma heeft ten doel de digitalisering in de sector verder te verbeteren. Naar verwachting is dit aan het van 2020 gereed.

Daarnaast is de Provincie Zeeland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Central Gate (vrachtwagenparkeerplaats) in het Sloegebied. North Sea Port ontwikkelt een uiterst moderne vrachtwagenparkeerplaats (500 plaatsen). Deze is naar verwachting in 2023 operationeel. Eén van de diensten is dat de loketfunctie van diverse terminals verplaatst wordt naar de Central Gate. Dit wordt dan een enorme moderniseringsslag in de Zeeuwse haven.

Diverse initiatieven - o.a. Kloosterboer/McCain en 6 andere terminals - heeft Zeeland Connect onder handen om een modal shift van weg naar water van de goederenstromen te bewerkstelligen.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is onderzoek verricht naar en zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd:
•    Onderzoek t.b.v. autonoom rijden via de Catalyst en 5G Blueprint
•    Een eerste stap gezet met de partners voor een gestructureerde aanpak energietransitie logistiek bij bedrijventerreinen
•    Onderzoeksopzet ontwikkeld om de trends van de energievraag logistiek te bepalen
•    Voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor het bedrijfsleven ten behoeve van de introductie van de digitale vrachtbrief
•    Deelgenomen aan de landelijke initiatief implementatie clean energy hubs
•    Activiteiten uitgevoerd om de modal shift van weg naar water te promoten
•    Is gestart met de aanpak Connected transport corridors.

De komende jaren zullen deze activiteiten verder worden uitgebouwd.