Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 heeft de provincie de Leerwerkkring stedelijk wonen geïnitieerd en gefaciliteerd voor gemeenten. Doel was om samen aan de slag te gaan met de vraag hoe leegstaande m2 winkels in aan de rand van de binnensteden omgezet kunnen worden naar een woonfunctie, zodanig dat de binnenstad compacter wordt. Hier hebben de gemeenten Goes, Hulst, Middelburg, Schouwen Duiveland, Terneuzen en Vlissingen aan deelgenomen. Deze leerwerkkring is in november 2021 afgerond. Momenteel wordt verkend of met de opbrengst en conclusies aangesloten kan worden bij een van de actielijnen van de woonagenda en als zodanig in het uitvoeringsplan van de woonagenda opgenomen kan worden.