Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn de reguliere uitzendingen van Omroep Zeeland vervallen als gevolg van de corona epidemie. Alle vergaderingen, onafhankelijk van de vraag of deze digitaal of fysiek werden gehouden, zijn rechtstreeks te volgen geweest via de website van de provincie Zeeland. Er worden door Omroep Zeeland onderwerpen uit de PS vergaderingen geselecteerd voor hun actualiteiten rubrieken. 
Iedere maand wordt bekeken of er digitaal dan wel fysiek wordt vergaderd. Er is een format in voorbereiding om interviews met statenleden na afloop of tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten in de studio van provincie Zeeland op te nemen. De ontwikkeling  en inrichting van de nieuwe studio is hierbij van belang, maar deze is nog niet gereed omdat de levering van apparatuur is vertraagd als gevolg van Corona.