Toelichting

G

Kwaliteit

Zowel voor natuurontwikkeling als voor andere doelen, zoals landbouw (structuurverbetering), verkeersveiligheid, infrastructuur, wateropgaven (KWR/WB21) is het kavelruilbureau en de grondbank ingezet. Door ruilingen is een aantal ha voor de natuurontwikkelingsopgave beschikbaar gekomen. Zie ook de paragraaf grondbeleid.