Toelichting

G

Kwaliteit

In het provinciaal beleid is Natuurbeleving als speerpunt opgenomen. Een ruime toegankelijkheid van natuurgebieden is daarbij uitgangspunt. De doelstelling van 90% toegankelijkheid wordt daarbij ruim gehaald.