Toelichting

G

Kwaliteit

Dit jaar hebben de kopgroepvergaderingen in een lagere frequentie plaatsgevonden dan wenselijk, mede onder invloed van Corona. Ondersteunende ontmoetingen van ambtenaren en statenleden zijn eveneens uitgesteld. Het ligt in de bedoeling om zodra er weer fysieke ontmoetingsmogelijkheden zijn ook de onderwerpen van de samenwerking te herijken op hun actuele waarde. Tijdens de ontmoeting die wel doorgang kon vinden, zijn ervaringen gedeeld op inhoudelijke thema’s als de relatie met het Rijksvastgoedbureau, de verschuivingen in vestigingsgedrag en klimaatlandschappen.