Met de betrokken partners wordt gewerkt aan de gebiedsidentiteit en de promotie van het gebied.Toelichting

G

Kwaliteit

Provincie Zeeland heeft in 2021 als regievoerder en grondeigenaar van het natuurgebied, in samenwerking met de betrokken partners, gecommuniceerd over de uitvoering en beleving van Waterdunen doormiddel van het bijhouden van een website over actualiteiten in Waterdunen, door het tweemaandelijks rondsturen van een Waterdunen Magazine, het organiseren van een feestelijke opening van de wandelpaden en het organiseren van een bezoekersdag.