Toelichting

O

Kwaliteit

Onder de vlag van het gebiedsoverleg ZWD wordt gekeken welke acties en stappen nodig zijn voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit en omgeving bij een (voor nu) zoet VZM. Verwacht wordt dat dit begin 2022 vormt krijgt als onderdeel van het werkprogramma voor de ZWD.