Toelichting

G

Kwaliteit

De verwerving en inrichting van natuurgronden heeft plaatsgevonden overeenkomstig de algemene uitgangspunten bij realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland zoals deze zijn verwoord in de Omgevingsvisie en het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied. De realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland vindt plaats in samenwerking met terrein beherende organisaties, mede overheden en particuliere grondeigenaren. Het kavelruilbureau vormt daarbij een belangrijke schakel in de keten.