Toelichting

G

Kwaliteit

Analyse van de economische behoefteprognoses is onderdeel van de bedrijventerreinenprognose, waarin de behoefte aan bedrijventerrein is uitgewerkt naar de verschillende economische sectoren. Dit wordt door de gemeenten vertaald in de regionale bedrijventerreinen.