Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 is o.a. door middel van subsidieverlening bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een regionale strategische agenda voor de Bevelanden als vervolg op de eerder vastgestelde regiovisie van De Bevelanden. Ook de regio Zeeuws-Vlaanderen heeft in 2021 met een provinciale subsidie  een regiovisie opgesteld. De gemeenten op Walcheren hebben nog geen regiovisie. Zij zijn in 2021 gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie.
Het hebben van een gezamenlijke visie op regionale ontwikkelingen is een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de intergemeentelijke samenwerking.