Toelichting

G

Kwaliteit

Eind januari 2021 is besloten over de locatie voor het Justitieel Complex Vlissingen. In dit besluit is ook meegenomen dat het JCV deel zal uitmaken van een nader te ontwikkelen stadslandgoed. Het ruimtebeslag van het JCV is namelijk kleiner dan dat voor de eerder geplande marinierskazerne. Er werd geoordeeld dat er een maximale maatschappelijke meerwaarde wordt bereikt wanneer het complex deel uit maakt van een integrale gebiedsontwikkeling.