Toelichting

G

Kwaliteit

De Wet natuurbescherming waarborgt de bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen. Dit betreft een continue proces waarbij de taken en bevoegdheden van de Provincie op het gebied van natuurwetgeving worden uitgevoerd.