Subdoel: Duurzaam bodemgebruik en geen ongewenst bodemgebruik diepere ondergrondToelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is o.a. gewerkt aan voorbereidingen om in 2022 kandidaatstelling als UNESCO GeoPark Schelde Delta mogelijk te maken. Hierbij gaat het om zichtbaar en beleefbaar maken van aardkundig en ook archeologisch erfgoed (in het bijzonder de verdronken dorpen) in relatie met landschap, natuur, cultuurhistorie en Klimaatadaptatie.