Het beleidsdoel t.a.v. zoet grondwater is duurzame instandhouding van de bestaande voorraden. De ambitie is om in 2021 een deel van Zeeland opnieuw te karteren op zoet en zout in de ondergrond (Freshem II) en daarmee een indicatie te krijgen over eventuele verkleining van de voorraad zoals die in 2015 bestond. Omdat op momenteel geen actieve controle op de onttrekkingen plaatsvindt, is het doel om in 2021 uit te werken hoe een systeem van bemetering worden doorgevoerd om inzicht te krijgen in de grondwateronttrekkingen.Toelichting

O

Kwaliteit

De Zeeuwse grondwatervoorraden, te beschouwen als geborgen historische neerslag, vormen een regionale zoetwatervoorraad. De onttrekking daarvan is gereglementeerd, maar de handhaving ervan is beperkt. Lange tijd was dat geen probleem, omdat er weinig interesse in het water bestond, maar de afgelopen jaren is het aantal onttrekkingsbronnen enorm toegenomen. De droge zomers hebben geleid tot aanzienlijke extra onttrekkingen. De precieze omvang daarvan is helaas niet goed te bepalen, maar in het veld bestaat de overtuiging dat de zoete grondwatervoorraden de afgelopen jaren zijn verminderd.

De herziening van het onttrekkingsbeleid ligt primair bij het Waterschap, dat daarover regelmatig met de provincie overlegt. Ondanks herhaald onder de aandacht brengen bij het Waterschap, is er op dit punt nog geen sprake van een concrete actie door het Waterschap. Inmiddels is uit contact met Vlaamse collega's gebleken dat daar bemetering verplicht is om de onttrekkingen te kunnen monitoren. Deze informatie zal worden doorgespeeld aan het Waterschap.