Toelichting

G

Kwaliteit

Voor vijf van de tien spoed saneringslocaties geldt dat de risico's in beeld zijn gebracht maar dat nog niet alle vereiste beheersmaatregelen zijn getroffen.   De overige vijf locaties zijn wel volledig gecontroleerd en beheerst. Met andere woorden op deze locaties zijn geen onaanvaardbare risico's meer.