• voor dienstregelingjaar 2021 e.v. vindt een hernieuwde afstemming plaats van vraag naar en aanbod van busvervoer en Westerschelde Ferry, rekening houdend met de gevolgen van de coronacrisis en de introductie van de intercity per december 2021.
    • actualisatie halteplan n.a.v. nieuw bestuursakkoord toegankelijkheid OV en daaruit voortvloeiende regelgeving.
    • stationsplan 2022: mede opstellen plan voor fietsparkeren bij stations.Toelichting

G

Kwaliteit

De dienstregelingen voor de bus resp. het fietsvoetveer zijn in 2021 afgestemd op de vraag naar vervoer en tevens op de nieuwe intercity trein.

Het afsluiten van een nieuw bestuursakkoord toegankelijkheid OV was in 2021 controversieel. Het nieuwe kabinet streeft er naar het medio 2022 af te sluiten, o.a. met de Provincie Zeeland. Actualisatie van het halteplan kan derhalve in de tweede helft van het jaar starten.

Stationsplan 2022: De verwachting was dat er in 2021 landelijke afspraken gemaakt zouden worden over de verschillende verantwoordelijkheden betreffende de inrichting van stations. Nu hebben de gemeenten, NS en Prorail daar een rol.  Fietsstallingen kunnen bijv. worden gebruikt door treinreizigers, busreizigers maar ook door bijv. (winkelende) dagjesmensen. De landelijke afspraken zijn nog niet gemaakt. Besloten is voor stations geen afzonderlijk plan meer te maken, maar de stations onderdeel te maken van de knooppunt ontwikkeling conform de Regionale Mobiliteitsstrategie.