Realisatie van een dekkend stelsel van culturele en domein overstijgende initiatieven via de regioarrangementen waarin provincie en 13 gemeenten samenwerken. Met inachtneming van de afloop van de convenantsperiode en de effecten van Covid-19 worden nieuwe afspraken gemaakt.Toelichting

G

Kwaliteit

Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de regio-arrangementen. Beschikkingen zijn verzonden en activiteiten uitgevoerd, daar waar mogelijk vanwege de coronamaatregelen van overeidswege.

In 2021 zijn nieuwe convenanten met de gemeenten / regio's opgesteld. Hieruit zijn ook nieuwe regio arrangementen voortgekomen