Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn er door de beperkende maatregelen door COVID-19 helaas minder relatie-evenementen georganiseerd door Provincie Zeeland. Ondanks dat heeft het evenementenbureau toch (mee)gewerkt aan circa 25 evenementen en bijeenkomsten. Door de beperkende maatregelen eiste de organisatie van de evenementen om een creatieve benadering. Veel van de evenementen zijn op een digitale of hybride manier georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de uitgestelde uitreiking van de Four Freedoms Awards 2020. Ook is het gelukt om op creatieve manieren de lobbymomenten doorgang te laten vinden, waaronder de Zeeuwse dag in Den Haag. 
Het evenementenbureau heeft ondersteuning geboden bij de organisatie van evenementen ten behoeve van de verschillende projecten uit de programma’s en opgaven, zoals de organisatie van een online talkshow Green Deal i.s.m. team Europa. Vanuit deze betrokkenheid heeft het evenementenbureau ook haar adviesrol invulling gegeven.