Toelichting

G

Kwaliteit

Het nieuwe VTH-programma is door GS vastgesteld. Gelijktijdig is het oude VTH+S programma ingetrokken.
Het nieuwe VTH-programma hebben we op drie onderdelen geactualiseerd. 
- In het nieuwe programma is de Zeeuwse VTH- strategie opgenomen.

- We hebben aanpassingen gedaan die nodig waren. Dit komt door landelijke ontwikkelingen en door reeds uitgevoerde of juist uitgestelde acties.

- Het onderdeel specialisaties is geschrapt. Dit onderdeel past beter in het nieuwe milieuprogramma.